• Брз и едноставен софтвер за водење на малопродажба, големопродажба, ресторани и кафулиња
 • Едноставен кориснички интерфејс: логички и функционално организиран изглед и распоред на целините за едноставна навигација и пронаоѓање на бараната опција дури и за технички помалку обучените.
 • Изглед оптимизиран за работа со екран на допир и тастатура
 • Опција за работа преку таблет компјутер во угостителски објекти
 • Можност за работа преку повеќе компјутери во мрежа
 • Можност за поврзување и работа со ваги кои печатат баркодови
 • Можност за ограничување на пристапот на корисниците до чувствителни податоци како и целосна евиденција за активностите на корисниците
 • Комплетен сет на извештаи согласно законските регулативи за малопродажба, големопродажба и угостителство
 • Комплетен сет на менаџерски извештаи како и извештаи за контрола на корисниците
 • Испраќање на документи по e-mail
 • Автоматизиран бекап против губење на податоци
 • Можност за работа под Windows и Linux оперативните системи со што се заштедува на лиценцирање на софтвер.Продолжи кон страната за трговија

Продолжи кон страната за угостителство


Превземи флаер во pdf формат.